Villas Vista Masaya

Steun aan sociale projecten

Villas Vista Masaya heeft een idealistische grondslag en steunt het onderwijs in Masatepe door aankopen van leermiddelen, het installeren van watertanks, bijscholing van de leerkrachten. Verder stimuleren we de ontwikkeling van jong volwassenen door werk op het bedrijf en het bieden van nascholing.

Als gast kunt u daaraan bijdragen door hier te komen en/of een sociaal participatie-aandeel te kopen.

Neem alstublieft contact met ons op, zodat wij u meer informatie kunnen geven over dit onderdeel van ons bedrijf.