Villas Vista Masaya

Steun aan sociale projecten en biodiversiteit

Villas Vista Masaya heeft een idealistische grondslag en steunt het onderwijs in Masatepe door aankopen van leermiddelen, het installeren van watertanks, bijscholing van de leerkrachten. Verder stimuleren we de ontwikkeling van jong volwassenen door werk op het bedrijf en het bieden van nascholing.