Villas Vista Masaya

Ontwikkelingen

We hebben niet stilgezeten en de mogelijkheden om op het park te verblijven zijn uitgebreid. Drie van de vier bungalows bij de cocospalmen zijn nu klaar en twee van deze bungalows zijn semi-permanent bewoond. 

De gemeente heeft beloofd om de onverharde toegangsweg beter te maken. Maar het lijkt dat ze nog niet afgestapt zijn van de zegwijze: mañana. En wij zeggen daarom altijd: eerst zien en dan geloven.